Search page

Søket fant 10 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

 1. Fett - undervisningopplegg

  Elevark, lærerark og PP for et undervisningsopplegg om fett.

  Tove Wiig - 23.10.2013 14:08

 2. Karbohydrater - sukker i ulike drikkevarer

  Undervisningsopplegg.

  Tar utgangspunkt i sukker og energiinnhold i ulike drikkevarer og elevens eget daglige energibehov.

  Elevark med lenker og statistisk materiale.

  Tove Wiig - 23.10.2013 12:54

 3. Avfallshåndtering - oppgaver

  Oppgaver om avfallshåndtering på avdeling/skolen.

  Produkt:

  Dokumentasjon av avfallshåndteringen som plakat.

  Plakat/flyer/film som oppfordrer til å rydde/kildesorterer etter arbeid eller å ha spist mat på skolen.

  Tove Wiig - 23.10.2013 13:40

 4. Oppgaver om vitaminer og mineraler

  Oppgaver om vitaminer og mineraler.

  Tove Wiig - 23.10.2013 13:47

 5. Iskrem (av ulike produkter)

  Lage iskrem med oppskrift fra forskerfabrikken.no. Videre arbeid etter aktiviteten er å dokumentere prosessen med skriveramme, bilder og digital fortelling (Photo Story). Iskrem kan også lages med laktosefri melk og fløte, og med soyamelk. Alle disse produktene ga vellykket iskrem.

  Tove Wiig - 24.09.2015 17:54

 6. Vitaminer og mineraler.

  Spørsmål til youtubevideo, produsert av Frisvold Privatgymnas, og oppfølgende oppgaver/aktivitet

  Intro til vitaminer og mineraler. Film om temaet vitaminer og mineraler, produsert av Frisvold Privatgymnas. 

  Oppfølgende oppgaver om samme tema.

  Tove Wiig - 20.11.2014 15:37

 7. Vitaminer

  Undervisningsopplegger tar utgangspunkt i en video om vitaminer på youtube, produsert av Frisvold Privatgymnas. Elevene sitter med oppgaver knyttet til filmen og svarer på spørsmålene underveis. Filmen kan kjøres to ganger, eller stoppes ved behov, slik at alle elevene får besvart.

  De samme spørsmålene brukes så i en "sirkeloppgave". Elevene får utdelt "sirkeloppgaverkort", i grupper på fire og fire, og skal finne hvem som har spørsmålet til hvilket svar.

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:25

 8. Skolens varmevekslingssentral

  Charlottenlund vga er koblet opp mot et fjernvarmeanlegg. Anlegget leverer varmt vann til store deler av byen. I skolens sentral ser vi på ulike deler av varmevekslingssystemet. Elevene får en "guidet" omvisning av fagpersonalet som har sikkerhetsoppsyn med sentralen hver dag.

  Undervisningsopplegget viser "oppgavene" elevene har med seg til denne omvisningen. Bildene er hentet fra vår varmevekslingssentral og tatt av Tove Wiig. Lisens: CC by

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:04

 9. Energiomsetning

  Elevene trekker oppgavekort og "melkesyrebilde", leser om energiomsetning i læreboka og presenterer resultatet (gruppevis). Oppgavekortet inneholder ulike figurer og tekster fra læreboka som de må finne og utdype mer om i muntlig framføring. Elevene får øvd på lesing, skriving og muntlig aktivitet rundt temaet energiomsetning i cellene.

  På forhånd har vi sett to youtubevideoer og elevene har fått vite hvilke fagord som er temaet for økten. Elevene kan selv gjennomfør "90 gradern" før undervisningen starter :)

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:45

 10. Mineraler

  En innledning til temaet vitaminer og mineraler. Elevene skal finne ut hvilke produkter som inneholder hvilke mineraler. "Mineralkildene" er Imsdal vann, sement, bordsalt og "GEM". Bilder i vedlegg tatt av Tove Wiig. Lisens: CC by.

  Tove Wiig - 19.04.2016 12:10