Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Skriverammer for praksisrapport

    Opplegget øver skriving som grunnleggende ferdighet. Elevene lærer å bruke skriverammer (stillasbygging) som støtte når de skal skrive en praksisrapport på engelsk, noe som letter skriveprosessen og hjelper dem til å få god struktur på teksten.

    Med opplegget følger en skriveramme for My Practice Period og et evalueringsskjema med forslag til vurderingskriterier.

    Svein Anders Kvellestad - 23.04.2013 15:32