Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Eksempelrapport for Helse- og oppvekstfag

    Elevane treng gode døme, slik at dei veit korleis ein rapport skal setjast opp og korleis ein skal byggje opp innhaldet.

    Dette er eit døme på ein rapport der eleven har jobba med mål om personleg hygiene. Den syner avgrensing av mål og grunngjevingar.

    Dei ulike delane av rapporten er markert med ulike fargar, for å vise kva som er rapporthovud, innleiing, hovuddel og avslutting.

    Siv Reidun - 13.03.2014 12:23