Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Eksempelrapport - større rapport i Prosjekt til fordjuping - Helse- og oppvekstfag

    Mange elevar spør etter ein rapport som er ferdig skriven, for å sjå kva me lærarar ynskjer skal stå i rapporten. Me gir gjerne elevane ein mal, men for mange kan det vere vanskeleg å vite kva ein skal skrive, korleis ein skal skrive det og formulere seg.

    Siv Reidun - 14.03.2014 16:22