Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Konflikthåndtering

    Elevene skal dramatisere ulike typer konflikter og modeller for å håndtere konfliktene. Dette kan gjøres enten i form av et rollespill/dramatisering eller at elevene lager en liten film hvor de viser ulike former for konflikter og måter å løse dem på. Undervisningsopplegget avsluttes med en fagtekst hvor elevene presenterer den konflikten de har valgt og hvordan denne ble løst og reflekterer over ulike konflikthåndteringsmodeller.

    Tomas Bjørnstad - 06.03.2013 15:56