Search page

Søket fant 32 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Middag med energi

    Tverrfaglig opplegg som inkulderer fagene matematikk, naturfag og helsefremmende arbeid.

    Elevene skal lage en treretters middag, beregne energi og forklare hvordan maten brytes ned i fordøyelsessystemet.

    Tverrfaglig muntlig vurdering.

    2901sibi - 22.09.2013 17:51

  2. Yrkesutøveren og helse, arbeidsstillinger

    Elevene skal observere og dokumentere egen og andres sitte- eller arbeidsstillinger.

    De skal deretter forklare hvordan man kan bedre sitte- eller arbeidsstilling og forklare hvordan dette kan påvirke helsen.

    Vedlegg inneholder konkrete oppgaver til elevene.

    Tove Gustafsson - 23.10.2013 14:28

  3. Energi: Inntak og forbruk

    Forsøket tar for seg energiinnhold i gulrot og potetgull.

    Regne ut aktivitet som må til for å forbruke den energi som er i potetgull og gulrot.

    runel - 09.12.2013 11:28

  4. Næringsinnhold i cola - intro til energibalanse i kroppen

    Vis hva en cola inneholder ved å "lage" cola.

    Brukes som intro om energibalanse i kroppen. Fin tankevekker for elevene.

    Fint utgangspunkt for diskusjon om kosthold og energibalanse i kroppen.

    Grunnleggende ferdigheter: muntlig og regning

     

    larskristia - 09.12.2013 13:36

  5. Leppepomade

    Formålet med denne aktiviteten er at elevene skal lage sitt eget kosmetiske produkt med varedeklarasjon.

    Materialer og utstyr (til to elever):

    • 3,0 g bivoks
    • 7 ml sesamolje
    • 2 dråper peppermynteolje
    • 7 dråper e-vitamin
    • 2 skruhylser
    • 2 plastpipetter
    • 10 ml målesylinder
    • plastkopp
    • plastskje
    • begerglass med plass til plastkoppen

    Tidsbruk: 45 min

    Cecilie Isaksen Eftedal - 29.06.2013 07:48

  6. Måling av blodsukker

    I dette forsøket måler elevene sitt eget blodsukker ved hjelp av enkel apparatur. Forsøket er svært godt egnet til undervisning som omhandler fordøyelse- og hormonsystemet og kan brukes som utgangspunkt for undervisning og diskusjon tilknyttet temaene ernæring og helse, diabetes og for å forstå begrepet glykemisk indeks. Forsøket kan utføres på mange måter, og det er derfor godt egnet som åpent forsøk der elevene selv formulerer problemstillingene og designer forsøksoppsettet. Her presenteres ett forslag der elevene undersøker hvordan ulike frokostmenyer påvirker blodsukkeret.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 29.06.2013 07:58

  7. Spytt spalter stivelse

    Dette forsøket viser at spytt inneholder enzymet amylase som spalter stivelse (amylose). De fleste eksisterende forsøk som viser at spytt spalter stivelse er omstendelige og grisete. Dette er en rask, enkel og tydelig test!

    Materialer og utstyr:

    • stivelsesløsning
    • jodløsning
    • bomullspinne
    • rundt filterpapir (9 cm)
    • petriskål

    Tidsbruk: ca 45min

    Cecilie Isaksen Eftedal - 29.06.2013 08:11

  8. Spalting av fett med lipase

    Formålet med dette forsøket er å vise at enzymet lipase er viktig for nedbryting av fett. Du kan også undersøke betydningen av gallesalt på nedbrytning av fett. Forsøket gir også mulighet til bruk av digitale verktøy til behandling av innsamlede data.

    Materialer og utstyr:

    • 4 reagensrør
    • Begerglass
    • Pipetter
    • Lipase (1 % løsning) (fra KPT Naturfag)
    • Gallesalt (1 % løsning) (fra KPT Naturfag)
    • Helmelk
    • Indikator (fenolftalein eller fenolrød)
    • 0,1 mol/L NaOH

    Cecilie Isaksen Eftedal - 29.06.2013 08:08

  9. Glucose animation

    Animation of Glucose in the body helps explain diabetes. A clip from the Art of Aging program. Animation by Karen Lewis

    Berit Reitan - 20.05.2014 11:04

  10. Bakterier og andre mikroorganismer

    En e-forelesning fra NDLA som omhandler mikroorganismenes betydning ved produksjon av mat, mikroorganismenes livsbetingelser og betydningen av god produksjonshygiene.

    Berit Reitan - 19.08.2014 14:38

  11. Drage av resirkulert materiale

    Elevene skal lage en drage av materialer de finner hjemme, og som har vært brukt før. Målet med dragebyggingen, er at elevene selv skal ha produsert et produkt av gjenvinningsmaterialer før de planlegger en aktivitet. 

    Deretter skal elevene i helsefag lage en aktivitet for en selvvalgt gruppe, hvor hovedfokus er resirkulasjon og å bruke gjenbruksmaterialer. Om elevene velger å bruke drage eller lage en ny aktvitet er opp til dem.

    Tove Gustafsson - 29.10.2014 11:48

  12. Forbuksvalg og avfallshåndtering

    Elevene skal velge mellom ulike aktuelle, fremtidige, arbeidsplasser, eks apotek, hudpleiesalong, barnehage etc.

    Elevene skal velge å undersøke to av punktene for hvordan arbeidsplassen tar seg av:

    - Miljømerking

    - Spesialavfall

    - Renslighet/hygiene

    - Engangsemballasje

    - Avfallssortering

    - Mat (innkjøp - kasting, kortreist - langreist)

    Etter observasjon komme med tiltak/forslag til forbedring innenfor ett av områdene

    Tove Gustafsson - 23.10.2013 11:10

  13. Elevøvelse: Vi tester hudpleieprodukter.

    Elevøvelse der elevene tester hudpleieprodukter de bruker. Naturfagøvelsen knyttes opp som et ledd i et større tverrfaglig prosjekt (Norsk, programfaget helsefremmende og naturfag).

    Mette Sunde Kleive - 05.02.2014 16:15

  14. Eigne forbruksval

    Ei gruppeoppgåve der elevane skal læra om eigne forbruksval og om ulike materialtypar dei finn på verkstaden.

    Solveig M Bergo Nielsen - 29.12.2013 16:35

  15. Påvisning av antioksidanter

    Enkelt forsøk for påvisning av antioksidanter.

    Hentet fra Utforskende arbeidsmetoder i naturfag - 22 praktiske ideer, Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi, NTNU, Berit Bungum og Peter van Marion (red.)

    Vi kan lese mye om betydningen av antioksidanter for vår helse, og alle vet at det er sunt å spise frukt og bær fordi det gir oss mye antioksidanter. Kan vi undersøke selv hva som inneholder antioksidanter?

    Utstyr / ressurser

    trine.johnsen@stfk.no - 14.01.2015 10:45

  16. Bybygging - Klasseoppgave om velferdsstaten. Helsefremmende Arbeid, Yrkesutøvelse, Kommunikasjon/samhandling, Naturfag, Norsk muntlig

                                                        Undervisningsopplegg

    Tittel på undervisningsoppgaven: Bybygging

    Fag:
    Naturfag, Yrkesutøvelse

    Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon/samhandling og norsk muntlig

    Nivå:
    VG 1

    Tidsbruk:

    ida.oddvin.andersen@nfk.no - 28.05.2015 13:19

  17. Helse og ernæring

    Hele prosjektet går over 14 dager og er et samarbeid mellom naturfag, kroppsøving og ulike programfag.

    Registreringen av eget kosthold bør gjennomføres i løpet av 7 dager, slik at også helgen blir med, fordi inntak av mat og drikke i helgen er annerledes enn på ukedager.

    bjoly - 27.03.2014 14:14

  18. Stasjonslek om energigivende næringsstoffer og blodsukker

     

    Stasjonslek med praktiske og teoretiske oppgaver for grupper, for å øve seg på energigivende næringsstoffer og blodsukker.

    Kan gjerne brukes som introduksjon til tema næringsstoffer i naturfag eller helsefremmende arbeid.

    Læringsmål:

    Synliggjøre hvilke matvarer de energigivende næringsstoffene finnes i.

    Elevene skal forstå hvilke matvarer som gir et stabilt blodsukker.

     

    marlun - 29.10.2014 11:40

  19. Riktig arbeidsteknikk og arbeidsstillinger - ergonomi

    Lære å bruke riktig arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger samt kunne gjøre greie for sammenheng mellom ergonomi og helse.

    3 x 4 timer til rådighet.
    Norsklærer, naturfaglærer og helsefag.
    Stasjonsopplæring, kjøkken, PTF.

    Kunnskapsmål

    • Du skal kunne forklare ryggens anatomi og vurdere hvorfor man kan få belastningslidelser.
    • Du skal kunne forklare hva en artikkel er og hvordan et intervju skal legges opp.
    • Du skal kunne gjøre rede for en sunn livsstil

    Ferdighetsmål

    hanneberitost2002@gmail.com - 10.12.2014 19:32

  20. Fordøyelsen

    Plasser riktig begrep der det hører hjemme. 

    Hildegunn Moland - 10.11.2015 12:45

Pages