Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Måling av blodsukker ved sunn og usunn frukost

    Eit tverrfagleg arbeid med programfaglærar. Vi måler blodsukkeret til elevane 3 gonger. Vi måler blodsukkeret før frukost, etter frukost og til slutt etter tur. Halve klassen et ein sunn frukost medan den andre halve klassen et ein usunn frukost.

    Geir Løland - 23.10.2013 11:32