Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Å forebygge smitte- Oppvekst av bakterier

    Oppdrag

    Soltoppen sykehjem og Tiriltoppen  barnehage ønsker å forbedre rutinene sine på håndhygiene. De har bedt dere undersøke hvilken effekt desinfeksjon av de ansattes hender har i forhold til den vanlige håndvasken som de ansatte utfører. Bedriften ønsker at dere skal komme og legge fram resultatene etter endt undersøkelse.

    Hva skal vurderes og kriterier for vurdering

    evajen@vgs.nfk.no - 15.02.2016 14:58