Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Spesialkost

    Hensikten med oppgaven er å ta utgangspunkt i oppskrifter på spesialkost (her: diabetes) og vurdere næringsinnhold i maten, både mengde og sammensetning. I matematikk blir det snakk om overslagsregning, forholdstall og omgjøringer.

    Av utstyr trenger elevene skrivesaker og kalkulator.

    I forhold til regning som grunnleggende ferdighet i RM arbeider vi med å bruke mål, vekt og volum og tilpasse oppskrifter/resepter.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 15.11.2012 11:52