Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Reklamefilm. Helsefremmende og norsk

    Dette er en oppgave hvor elevene skal reflektere over kostholdsinformasjon, reklame og markedsføringsmetoder ved selv å lage en reklame, samt et refleksjonsnotat. Elevene fikk bruke helsefagtimene og norsktimene én uke til å forberede seg.

    Michael Nyland - 06.11.2013 23:09