Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. BBC Radio 4 Inside Health - podcast

    Podcasten tek føre seg ulike helserelaterte tema knytt til helsevesenet (i Storbritannia), sjukdommar, medisinering osb. Podcast-episodane varer om lag 30 minutt. Programleiaren diskuterer ulike problemstillingar med gjester. Kvar podcast-episode tek føre seg ei rekkje tema, så det kan vere aktuelt å nytte berre delar av episoden. I alle høve, podcastane passar godt til lytteøvingar og øving i dialektforståing.

    kribef - 18.12.2014 09:44