Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Rus blant ungdom

    I dette prosjektet skal elevene utforske temaet rus blant ungdom, både i et psykologisk, kulturelt og sosialt perspektiv. Her vil årsakene til - og følgene av - rusavhengighet stå sentralt. Elevene skal lære å analysere og anvende fagteori og litteratur. De skal lære ulike skriveroller, både utforskende og faktabaserte.

    Foto: HASTYWORDS, pixabay.com / Lisens: Public Domain

    Julie Bjørnstad - 10.09.2015 14:20