Search page

Søket fant 1 resultat på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Supernanny

    To undervisningsopplegg av liknende karakter. Oppgavene er varierte, og temaet er barneoppdragelse i Norge, Storbritannia og USA. Tidsbruk avhenger av klasse, men fra 3-6 timer avhengig av nivå.

    Supernanny VG1 har oppgaver som også dekker kompetansemål i programfag knyttet til lek og aktivitet.

    Supernanny VG2 har oppgaver som kan være eksamensforberedende.

    1702jeso - 21.02.2014 11:34