Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Role play - At the hospital

    Dette er et rollespill der elevene kan jobbe to og to. Den ene eleven er pasient på et sykehus, den andre eleven er sykepleier. Målet med dette opplegget er at elevene skal bruke og lære relevante ord og uttrykk som trengs når de har en engelskspråklig pasient.

    Janne Midttun Hedemann - 06.11.2013 15:35