Search page

Søket fant 2 resultater på 0.065 sekunder.

Søkeresultater

  1. Relate Your Experiences From Work Placement (PTF) in English

    Dette er et undervisningsopplegg der elevene kan bruke sine kunnskaper fra praksisperioden i både norsk- og engelskfaget. Det er lagt opp til skriftlig vurdering i norsk og muntlig vurdering i engelsk. Varigheten kan tilpasses.

    liv.r.stenberg@gmail.com - 18.11.2014 15:53

  2. Kosthold - lage et måltid

    Dette er et opplegg hvor man tar utgangspunkt i at elevene lager et måltid i programfaget og at elevene jobber videre med dette i engelsk og naturfag. (Gjerne norsk også, selv om vi ikke har tatt med det her.)

    Anja Saxebøl - 15.03.2016 10:56