Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Run and Read - Healthcare, childhood and youth development

    Dette undervisningsopplegget er godt egnet som innledning til et større tema, for eksempel dokumentasjon av opplæring i praksisfeltet. Opplegget viser hvordan man kan bruke aktiviteten Løpediktat . Elevene skal samarbeid om å lese, huske, si, lytte, skrive en tekst. Opplegget øver både muntlige og skriftlige ferdigheter og har klar overføringsverdi til andre programområder.

    Svein Anders Kvellestad - 24.10.2013 15:26