Search page

Søket fant 1 resultat på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Yrkesrettet engelsk og kommunikasjon for hudpleie Vg2

    Dette er et undervisningopplegg som utspiller seg over en gitt periode.

    Elevene skal lære seg fag- og serviceuttrykk på engelsk.

    Elevene skal øve seg med hverandre og kun prate engelsk i praksissituasjonene i hudpleiesalongen.

    ingerw13@student.uia.no - 01.03.2016 19:49