Search page

Søket fant 1 resultat på 0.047 sekunder.

Søkeresultater

  1. Bend It Like Beckham - kultur, verdier og holdninger

    Opplegget er tverrfaglig mellom fagene Kommunikasjon og Samhandling og engelsk. Gjennom filmen Bend it Like Beckham skal elevene sette seg inn i andres situasjon, diskutere kultur, kulturkollisjoner, verdier, fordommer, etiske dilemma.

    Vurderingssituasjonene er muntlige.

    inghau - 18.11.2014 15:42