Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Praksis på SFO - Leksehjelp i matematikk

    Elevene jobber sammen i par og lager rollespill der de løser 10 oppgaver som er hentet fra nettstedet til Tusen Millioner - Cappelen Damm.

    Det kan være greit for HOF-elevene å bli minnet på at de kan komme i situasjoner der de må kunne hjelpe barn i småskolen med matematikk. Dette opplegget bør kunne virke motiverende for elevene i sitt arbeid med 1P-Y matematikken.

    Anders Fløtra - 22.02.2013 14:15