Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Praktisk oppgåve om prosent alkohol i ulike drikkevarer

    Elevane skal bruke prosentrekning og rekne ut kor mykje rein alkohol det er i ulike drikkevarer og seinare samanlikne. Vatn og matolje gjer alkoholmengda lett synleg. Greit å diskutere resultata i etterkant.

    Elevane jobbar i grupper. Nokre grupper jobbar mest med å finne prosentdelen av ei mengd, men ein kan differensiere med at nokre grupper også jobbar med å finne 100%.

    kjedal - 17.09.2013 14:21