Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Ergonomiske prinsipper, Vg2 Helsearbeiderfag

    Dette undervisningsopplegget er laget for å anvende ergonimiske prinsipper i yrkesutøvelsen som helsefagarbeider. Undervisningssekvensen skal inneholde øving på forflyttning, arbeidsteknikker og arbeidsstillinger. I tillegg til norsk og yrkesutøvelse er dette og et kompetansemål for kroppsøving: Praktisere øvingar som kan førebyggje skadar og belastningslidingar, og gjere greie for prinsipp for gode arbeidsteknikkar og arbeidsstillingar.

    Grunnleggende ferdigheter: Lese, skrive, muntlig, IKT.

    eiruna04@student.uia.no - 01.03.2016 19:09