Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Enkel retorikk til muntlig fremføring

    Elevene skal lære seg retoriske grunnregler til bruk når de forbereder og gjennomfører muntlige fremlegg som foredrag og tale. Læringsmål: Elevene skal lære seg å snakke fritt, ikke lese opp. De skal også lære seg å ta i bruk det de har lært, ikke gjenfortelle.

    Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese

    nina.larsen.ness@oppland.org - 13.05.2013 17:57