Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Bastøy - et undervisningsopplegg

    Tema: Barneoppdragelse og behandling av ungdomskriminelle; før og nå

    Dette undervisningsopplegget kan brukes tverrfaglig norsk/programfag VG2 barne- og ungdomsarbeider, eller bare separat i norskfaget.

    Tekstutdrag fra midt på side 89: "Disiplinen var beinhard.... til http://www.nb.no/nbsok/nb/101c77e337054cfabe1d6c72f47ee3d8?index=1#89

    Anniken Solfjeld Pedersen - 06.03.2013 15:54