Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Breast is Best

    Elevene skal jobbe i gruppe og lage en poster, brosjyre (på papir eller digitalt) eller web-presentasjon på engelsk om fordelene ved amming. Sluttproduktet skal brukes av den lokale helsestasjonen, som er avhengig av å kommunisere på engelsk med en del av brukerne. Gruppeprosjektet krever både muntlige, skriftlige (ev. digitale) og kommunikative ferdigheter. Metodikken vil bli kommentert under læringsaktiviteter.

    Svein Anders Kvellestad - 12.11.2012 11:31