Search page

Søket fant 1 resultat på 0.049 sekunder.

Søkeresultater

  1. Verdier og eventyr

    Elevene skal arbeide aktivt med holdninger, verdier og idealer gjennom å lese eventyr. Formålet er at de skal reflektere bevisst over handlinger, væremåter, dialog og typer i eventyret. Prosjektet er et forebyggende, holdningsskapende arbeid, og i den forbindelse skal elevene studere egen rolle i gruppa.  Gruppesamarbeid er en aktiv form for læring der verdier og holdninger spilles ut verbalt, ikke-verbalt, emosjonelt og mentalt. 

    Julie Bjørnstad - 09.09.2015 14:50