Search page

Søket fant 1 resultat på 0.049 sekunder.

Søkeresultater

  1. Helter

    Velg deg en av disse heltetypene:

    • Den klassiske helten
    • Den litterære helten
    • Hverdagshelten
    • Anithelten

    Bruk photostory, moviemaker, power point presentasjon eller film til å presentere heltetypen du har valgt. Begrunn hvorfor personen du har valgt kan kalles en helt. Fortell hvorfor du valgte nettopp denne heltetypen.

    Arbeidet med temaet helter vil vurderes opp i mot muntlig karakter i norsk.

    nina.larsen.ness@oppland.org - 13.05.2013 16:16