Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Grenser i relasjonene

    I dette prosjektet skal elevene utforske grensene i relasjonene, både fysiske, psykologiske og verbale grenser. Formålet er at de skal bruke egne erfaringer og kunnskap i møte med litterære tekster og psykologisk teori, for å tilegne seg kunnskap om grensene i menneskelige relasjoner.

    Foto: Sira Anamwong / freedigitalphotos.net 

    Julie Bjørnstad - 09.09.2015 15:01