Search page

Søket fant 2 resultater på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Debatt - Den kvinnelige anatomi

    Elevene skal være kjent med teori om debatt. Undervisningsopplegget benytter et skriftlig debattinnlegg fra Marta Breen og et debattprogram fra NRK. Sluttproduktet skal være et skriftlig debattinnlegg.

    marbaa1 - 27.03.2014 12:50

  2. Verdier og eventyr

    Elevene skal arbeide aktivt med holdninger, verdier og idealer gjennom å lese eventyr. Formålet er at de skal reflektere bevisst over handlinger, væremåter, dialog og typer i eventyret. Prosjektet er et forebyggende, holdningsskapende arbeid, og i den forbindelse skal elevene studere egen rolle i gruppa.  Gruppesamarbeid er en aktiv form for læring der verdier og holdninger spilles ut verbalt, ikke-verbalt, emosjonelt og mentalt. 

    Julie Bjørnstad - 09.09.2015 14:50