Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Confidentiality as an Ethical Problem - Healthcare, Childhood and Youth Development

    Et tverrfaglig opplegg (engelsk, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving) for helse og oppvekstfag om etikk med taushetsplikt som utgangspunkt. Elevene skal lære å diskutere et etisk problem på en systematisk måte der de anvender et metodeskjema. Opplegget øver muntlige og kommunikative ferdigheter. Elevene jobber i grupper og skal presentere resultatet for klassen. Medelevene deltar i evalueringen av presentasjonen. Metodikken i dette opplegget er overførbar til andre aktuelle etiske problemstillinger på helse- og oppvekstfag.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.11.2012 14:36