Search page

Søket fant 1 resultat på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

  1. Helse og livsstil

    Elevene skal lage, gjennomføre og presentere en undersøkelse om helse og livsstil.

    Elevene skal se sammenhengen mellom programfag, matematikk og engelsk og oppnå forståelse for viktigheten av disse fellesfagene også i videre arbeid med programfagene.

    Flere detaljer i vedlagt fil.

    Julie Bjørnstad - 07.06.2016 09:11