Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Foreldremøte

    Foreldresamarbeid er et sentralt emne innenfor Barne- og undomsarbeiderfaget, og i denne oppgaven får elevene praktisk trening i å gjennomføre et foreldremøte med foreldre som ikke snakker norsk.

    Oppgaven ble utarbeidet i samarbeid med programfaglærer, der utgangspunktet var å finne en relevant situasjon som elevene møter i sin praksis og senere i sin yrkesutøvelse.

    Opplegget gjennomføres som et rollespill med en barne- og ungdomsarbeider og en/to foreldre.

    Knut Sverre Johnsen - 25.04.2017 10:34