Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Nutrition

    Eleven velger et “alderstrinn” de vil fokusere på (små barn, ungdom, eldre). Lage en beskrivelse av hva slags mat som er riktig og viktig for denne aldersgruppen og hvorfor. Man kan også fokusere på kosthold for mennesker som trenger en spesiell diett på grunn av sykdommer (hjerte-kar, diabetes f.eks). Det kan være en skriftlig beskrivelse, eller evt en PP-presentasjon med fokus på muntlige ferdigheter.

    Lise Sørnskog - 20.11.2013 19:16