Search page

Søket fant 1 resultat på 0.06 sekunder.

Søkeresultater

  1. Fagtekst om helsefremmende arbeid

    Tverrfaglig skriveoppgave i norsk og helsefremmende arbeid. De programfaglige temaene er ernæring, kosthold og næringsstoffer.

    Elevene skal skrive en individuell oppgave der de velger mellom sjangrene artikkel og essay. Sjangerkrav og tekstoppbygging /struktur gjennomgås i norsktimene. Lærer kan her modellere artikkel eller essay før skrivingen tar til.

    Siden elevene skriver artikkel eller essay knyttet til programfaget, er det et krav at de bruker fagterminologi i tekstene. Bevisstgjøring av form, fokus og formål med teksten(-e) (skrivetrekant)

    bjorgk - 13.05.2013 16:59