Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Temaoppgave: funksjonshemming

    Presentasjon

    Elevene har fått utdelt en ”case” i programfaget, hvor de skal ta for seg en pasient som også er elev ved Strømsbu vgs, med en funksjonshemming. Elevene skal skrive en oppgave om denne pasienten og hvordan de skal tilrettelegge for denne eleven på skolen og følge prinsippet som heter ”universell utforming”. Elevene skal også ha et rollespill i programfaget Yrkesutøvelse om denne pasienten og levere inn svar på spørsmål i programfaget Helsefremmende arbeid.

    Målgruppe

    Cecilie Isaksen Eftedal - 28.11.2012 14:40