Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. "Få meg på, for faen" – ungdom og seksualitet i eit lite lokalsamfunn

    Utgangspunktet for undervisningsopplegget er filmen «Få meg på, for faen» som fokuserer på ungdom og seksualitet. Opplegget passar på barne-og ungdomsarbeidarfaget der eit av måla er å drøfte sammenhengen mellom identitet, seksualitet og sjølvkjensle. Deler av opplegget er basert på eit gruppearbeid med munnleg bruk av språket. Sluttproduktet er mellom anna ein reportasje og eit personleg brev.

    Målgruppe

    Norsk på programfag for barne-og ungdomsarbeidarar, men undervisningsopplegget kan òg brukast på andre programfag.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.11.2012 15:17