Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Innleveringsoppgave i norsk og helse- og oppvekstfag

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet prosessorientert skriving av fagartikkel med innhold fra helse- og oppvekstfaget. Det er en fordel hvis elevene har kjennskap til temaet på forhånd gjennom for eksempel diskusjoner og lesing av relevant litteratur. Den prosessorienterte skrivingen kan gjerne innledes med et arbeid med en modelltekst, slik at elevene får kjennskap til hva som forventes av innholdet i en fagartikkel og selve sjangeren fagartikkel. Teksten skrives i to utkast med lærerrespons midtveis.

    Målgruppe

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.12.2012 10:30