Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Physical activity and quality of life

    På hvilken måte kan fysisk aktivitet bedre livskvalitet? Elevene jobber med skriftlig eller muntlig presentasjon om emnet. De velger selv ut hvilken gruppe de har lyst til å fokusere på, f.eks. eldre, funksjonshemmede, barn eller andre. Sluttproduktet kan enten være å levere inn en skriftlig tekst, eller de kan ha en muntlig presentasjon. Evt kan de avslutningsvis gi en demonstrasjon til resten av klassen av hvordan en type fysisk aktivitet kan foregå.

    Grunnleggende ferdigheter er lese, skrive, snakke, og digitale ferdigheter.

    Ellen B Tuvsjøen - 06.11.2013 15:38