Search page

Søket fant 2 resultater på 0.062 sekunder.

Søkeresultater

  1. Confidentiality as an Ethical Problem - Healthcare, Childhood and Youth Development

    Et tverrfaglig opplegg (engelsk, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving) for helse og oppvekstfag om etikk med taushetsplikt som utgangspunkt. Elevene skal lære å diskutere et etisk problem på en systematisk måte der de anvender et metodeskjema. Opplegget øver muntlige og kommunikative ferdigheter. Elevene jobber i grupper og skal presentere resultatet for klassen. Medelevene deltar i evalueringen av presentasjonen. Metodikken i dette opplegget er overførbar til andre aktuelle etiske problemstillinger på helse- og oppvekstfag.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.11.2012 14:36

  2. Role play - At the hospital

    Dette er et rollespill der elevene kan jobbe to og to. Den ene eleven er pasient på et sykehus, den andre eleven er sykepleier. Målet med dette opplegget er at elevene skal bruke og lære relevante ord og uttrykk som trengs når de har en engelskspråklig pasient.

    Janne Midttun Hedemann - 06.11.2013 15:35