Search page

Søket fant 2 resultater på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Læreplanar elektro

    Dette heftet samlar kompetansemåla til elektrofag vg1 og elenergi vg2. Det kan lette arbeidet med FYR særleg i oppstartfasen. NB: alle kompetansemåla i alle fag, både programfag og fellesfag, kan sjølvsagt knytast til dette heftet.

    pernille.sordal@t-fk.no - 14.04.2016 13:57

  2. The multimeter

    Julie Bjørnstad - 07.06.2016 10:10