Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Historia til yrket ditt

    Foto: Bertil Erichson, NTB/Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa

    Elevane skal i dette undervisningsopplegget trene seg på å uttrykke seg munnleg. Sluttproduktet er ei førelesing om programfaget si historie med forklaring av minst eitt fagomgrep ved hjelp av PowerPoint med illustrasjonar. Undervisningsopplegget kan med hell nyttast tverrfagleg.

    Roy-Olav T. Øien - 20.02.2014 13:44