Search page

Søket fant 1 resultat på 0.063 sekunder.

Søkeresultater

  1. Budsjett og regnskap - "Sy luhkka"

    Innenfor programfaget produksjon, skal elevene lage enkle håndverksprodukter relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender. Skolen vår ligger i et område med relativt nær tilknytning til det samiske, både historisk og i dag. Vi har derfor valgt at elevene skal sy seg hver sin Luhkka (en samisk «poncho»).

    I tilknytning til dette prosjektet skal elevene også konkretisere og begrunne eget produkt i forhold til blant annet økonomiske rammer, altså lage budsjett. Dette er også et av målene i matematikk.

    jorjo200579 - 18.06.2014 11:48