Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Et yrke innen "Design og håndverk"

    Elevene trener på å holde muntlige foredrag knyttet til et tema i programfaget, og på det å lage sammensatte tekster.

    PRESENTASJON:

    Lage en presentasjon av et yrke som design og håndverklinja legger grunnlaget for: Hva går yrket ut på, og hvor kan man jobbe? Hva trenger man av utdanning? Hvordan er det med jobbmuligheter, arbeidstider og lønn innenfor dette yrket?

    Tomas Bjørnstad - 22.05.2013 13:29