Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Colours

    Et undervisningsopplegg som inneholder fire ulike arbeidsark knyttet til temaet farger, som enten kan arbeides med i en sammenheng eller brukes som mindre opplegg på 1-2 times varighet. Elevene jobber i par, grupper eller individuelt og arbeider med idiomatiske uttrykk som inneholder et "fargeord", de skriver dikt og lager en historie basert på uttrykket i et maleri. Opplegget øver ordinnlæring og både skriftlige og muntlige ferdigheter.
    Bilde: Kjøpt hos Dreamstime

    Svein Anders Kvellestad - 12.03.2013 18:21