Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. World Famous Designers - Design, Arts and Crafts

    I dette opplegget øver elevene muntlige ferdigheter, først og fremst forberedt muntlig kommunikasjon, siden elevene, med utgangspunkt i sine kunnskaper om en verdenskjent designer, skal lage en presentasjon og fremføre denne i klassen. Elevene trener også digitale ferdigheter og leseferdigheter, som her innebærer å forstå, tolke og sammenholde opplysninger i en tekst om World Famous Designers og andre tekster fra internett. Elevene jobber i små grupper på 2-3 eller individuelt og skal som sluttprodukt også lage en bildecollage med tilhørende tekst.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.11.2012 10:21