Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Litt matematikk i fargehjulet

    Vi benytter fargehjulet til å tegne kvadrat, rektangel osv. Elevene finner ut av areal og omkrets o.a.

    Mange av D&H elevene har et noe anstrengt forhold til matematikk. I dette opplegget (som meget lett kan utvides til å omfatte pytagoras, formlikhet osv.), skal elevene tegne, måle og fargelegge. Litt aktivitet letter innlæringen er grunntanken her.

    Anders Fløtra - 08.04.2013 13:27