Search page

Søket fant 2 resultater på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. IKM Godalen ressurshjelp

    Googlenettsiten til Godalen videregående skole med inspirasjon og veiledning for å bruke digitale verktøy i klasserommet.

    Torleif Sleveland - 11.02.2015 10:39

  2. Adaptasjon av novella "Der nede sørger de ikke"

    Hovedfokuset for perioden er gjennomgang av novellesjangeren, adaptasjon av denne gjennom film og digital historiefortelling. Elevene får en innføring i novellesjangeren med utgangspunkt i Bjarte Breiteigs novelle "Der nede sørger de ikke". Det er et spesielt fokus på dramaturgien. Deretter gjennomgås filmsjangeren med spesielt fokus på dramaturgi. Til slutt skal elevene adaptere novella gjennom en digital historiefortelling, som presenteres for klassen og vurderes med karakter.

    Inger-Kristin Larsen Vie - 14.05.2013 11:18