Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Å jobbe med ungdomsspråk og faguttrykk

    Elevene jobber med språk og faguttrykk på egen hånd, med utgangspunkt i noen konkrete spørsmål fra lærer. Elevene jobber med disse i grupper. Deretter skal elevene dele resultatene sine ved å gå til andre grupper. Lærer styrer denne organiseringen. Dette er et selvinstruerende opplegg, der elevene i størst grad jobber på egen hånd.Hensikten med opplegget, er å få større bevissthet rundt begrepsforståelse både opp mot programfaget og norskfaget/grunnleggende ferdigheter.

    Læringsmål:

    Elevene skal bli kjent med begreper knyttet opp til språk

    Inger-Kristin Larsen Vie - 13.05.2013 16:05