Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Energi for framtiden. Elevene skriver brev til familien om energitiltak i boligen sin

    Opplegg for en time i emnet energi for framtiden. Her benyttes Energiskolen/Energiportalen og Globalis .

    Elevene tar utgangspunkt i sin egen bolig og benytter informasjon og data som kommer fram under energianalysen til å skrive et brev til sin familie. Brevet er ferdigskrevet og elevene setter inn sine egne verdier.

    (Se vedlegg)

    Tove Wiig - 20.11.2014 14:24