Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Varmekabelberegning

    Vi skal beregne effekt, lengde, senteravstand.

    Læringsmål er matematiske beregninger, grunnleggende regnekunnskaper.

    Vil etter dette kunne beregne riktig varmekabel for et gitt rom.

    runeso15@student.uia.no - 01.03.2016 19:08