Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. How to operate a construction machine

    Kort differensiert skriveoppgåve om anleggsmaskiner. Elevane skal skrive kort om ei valfri anleggsmaskin, og gi ei kort beskriving av kva maskina blir brukt til og korleis denne fungerer. Elevane skal også skrive noko om korleis ein brukar maskina på ein trygg måte. Oppgåva kan også vere utgangspunkt for ein munnleg aktivitet.

    Grunnleggjande dugleik: å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg.

    kribef - 13.05.2013 15:11